Lions Club, Espoo/Olari, hyväntekeväisyys- ja palvelujärjestö

Lions Club

Espoo/Olari, hyväntekeväisyys- ja palvelujärjestö

Piiri 107-B, Alue 2, lohko 2

Perustamispäivä 28.04.1976
Charter night 02.10.1976

Päivä, jolloin klubi on liitetty osaksi kansainvälistä Lions Club International järjestöä.

Asukasosallisuus Espoossa

Syyskuun klubiesitelmän piti 11.9. kokouksessamme Olari-seuran puheenjohtaja ja klubin jäsen Heikki Lenkkeri asukasosallisuuden tilasta Espoossa.
Miten asukasdemokratia toimii, mitkä ovat asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kaupunkimme asioiden ja hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa.
Aihe synnytti myös runsaasti keskustelua.