Lions Club, Espoo/Olari, hyväntekeväisyys- ja palvelujärjestö

Lions Club

Espoo/Olari, hyväntekeväisyys- ja palvelujärjestö

Piiri 107-B, Alue 2, lohko 2

Perustamispäivä 28.04.1976
Charter night 02.10.1976

Päivä, jolloin klubi on liitetty osaksi kansainvälistä Lions Club International järjestöä.

Etäkokouksin eteenpäin

Vaikka tämä poikkeusaika rajoituksineen on estänyt klubimme normaalit kokoontumiset, olemme kuitenkin pitäneet kokouksia etänä; video- ja sähköpostikokouksina. Näin olemme saaneet sääntöjemme ja yhdistyslain vaatimat perusasiat hoidetttua.

Kuten kaikki muutkin, odotamme mekin innolla paluuta normaaliin aikaan. Suunnitelmissa tähtäämme ensi kevään suureen ponnistukseen, Olarin Lysteihin 25.4.2021